A case

3. februar 2018

Om Lars Føleide

#StoppMobbing gir en definisjon på mobbing og eksempel på hvordan grådige og kyniske aktører i samfunnet utøver grov mobbing for å oppnå en personlig gevinst. Vi tenker på mobbing som bølla på skolegården som plager andre. Noen tenker i søken etter forståelse at bølla må ha hatt en vanskelig oppvekst.

Men realiteten er at mobbing skjer hele tiden, over alt og i alle relasjoner - sterke som svake. Mange av de som systematisk mobber er særs intelligente, nærmest profesjonelle mobbere, som lever og ånder for mobbing. De elsker å se andre lide. Skadefryd heter det.

Lars Føleide har blitt mobbet hele livet. Det er først i nyere tid, under et møte i Studenttinget ved NTNU, at Føleide endelig lærte riktig definisjon av mobbing. En bredere definisjon enn det folk flest tenker på når de hører ordet mobbing. Hvor mobbing defineres med at tilhørighet og medvirkning blir hindret, og at følelsen av å være en betydningsfull person i fellesskapet blir redusert.

Ordet hersketeknikker er svært beslektet med mobbing. Fører bruken av hersketeknikker at offeret opplever redusert tilhørighet og lavere medvirkning er dette mobbing.

Lars Føleide ble først mobbet i 1987, kort tid etter han begynte på barneskolen. Av eldre gutter som synes det var morsomt for eksempel å ta luen til Lars Føleide. De syntes det var morsomt å se hvor sint Lars Føleide ble når han ble urettferdig behandlet. I nyere tid har mobbingen fortsatt fra et uventet hold. Nils Martin Sønderland og Lars Føleide har kjent hverandre siden de var 7 år gamle. Holdt sammen gjennom tykt og tynt. Bestevenner. Nils Martin Sønderland gjorde seg selv skyldig først i 2011, når han sammen med en utro leietaker (Per Arne Gløtta, nå utkastet) sørget for at andre leietakere betalte med kontanter fremfor kontooverføringer, slik at Nils Martin Sønderland i 2011 og 2012 fikk kr 10.000 hver måned for å finansere leie av en leilighet ved Majorstuen.

Duoen Nils Martin Sønderland og Per Arne Gløtta fortsatt mobbingen i 2013. Denne gangen var målet å gjøre Lars Føleide konkurs. Nils Martin Sønderland påførte Lars Føleide en kostnad med 6 siffer (kr 270.000) med mål om å tvinge Lars Føleide til å selge huset, da Nils Martin Sønderland hadde fått kjennskap til at Lars Føleide oppholdt seg i USA uten inntekt.

Lars Føleide er Norges mest utdannede person med over 1000 studiepoeng. Lars Føleide er inne i hans 20. studieår og fullfører nå hans 3. og 4. mastergrad ved NTNU. Han er medlem av Mensa (topp 1%) og tilhører verdenseliten av intelligente mennesker. Lars Føleide er i verdenstoppen når det gjelder integritet, og er spesielt opptatt av å gjøre det riktige - selv når ingen ser på. I kraft av hans enorme integritet er Lars Føleide i stand til å gjøre store samfunnsbidrag, ettersom Lars Føleide ikke lar seg friste eller motivere av kortsiktig gevinst uansett hvor vanskelig og utfordrende hans situasjon til enhver tid måtte være.

Lars Føleide har siden 2015 blitt dratt inn i et rettslig helvete av Nils Martin Sønderland, hvor Nils Martin Sønderland først fikk avslag på tvangsoppløsning av sameie. Det har aldri eksistert noe sameie og Lars Føleide har ene og alene hatt hjemmel på huset siden det ble kjøpt - så det fremstår som svært ondsinnet å begjære tvangsoppløsing av noe Nils Martin Sønderland ikke klarer å bevise eksisterer.

Mobbere som Nils Martin Sønderland er ikke spesielt opptatt av fakta. Effekten av mobbingen, hvor følelsen Lars Føleide har av tilhøringhet, følelsen av å være en betydningsfull person i samfunnet og følelsen av medvirkning blir likevel påvirket når Nils Martin Sønderland gjør fremstøt som signaliserer at de destruktive følelser Nils Martin Sønderland har og hans ønsker om å få tvangssolgt huset er viktigere enn fakta.

Lars Føleide er tilgjengelig på epost Lars@StoppMobbing.info og via Facebook.


Populære sider
Om Lars Føleide
Sist oppdatert
14. februar 2018 --  16:06  
2. februar 2018 --  17:46  
28. januar 2018 --  18:26